Chcete být vidět v médiích? 02.04.2016 22:11

 Chcete si otestovat svoji práci a prezentovat se v médiích?

 

V rámci sledování kvality bychom rádi provedli test možného rozptylu výsledků průkazu zpracovaného různými jednotlivci. Hledáme proto dobrovolníky, kteří by zdarma a bez uvedení jimi zjištěných hodnot, avšak s prezentací jejich jména, zpracovali průkaz energetické náročnosti na starší dům. Zpracovateli bude poskytnuta výkresová dokumentace v elektronické podobě (nikoliv digitalizovaná) a fotografie objektu. Na zpracovateli bude vystavit energetický průkaz na daný dům. Spočítané výsledky budou vzájemně porovnány a v případě, že rozdíly budou v rámci tolerance, bude vydána tisková zpráva oznamující výsledky i seznam zpracovatelů, kteří se na průzkumu podíleli.Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů