Termíny přezkoušení 02.04.2016 22:10

Zde vás budeme informovat o termínech přezkušování od MPO.

Bude zde také zveřejněn kalendář akcí, seminářů a workshopů, které se budou týkat aktuální problematikySoftwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů