Zkoušky, a přezkoušení specialistů 02.04.2016 22:09

Změny vzdělávání od ledna 2020

 

Dle nového způsobu vzdělávání bude každý energetický specialista povinen „nasbírat“ 18 kreditů za absolvované semináře za 3 roky. (Předpokládá se absolvování šesti a více seminářů za toto období, neboť semináře budou ohodnoceny 1 až 5 kredity v závislosti na kvalitě semináře, přednášejících, jeho délce, ceně….)

Pro stávající energetické specialisty platí, že nová "startovní" čára pro začátek sbírání kreditů je 25.1.2020, tj. do 25.1.2023 musí všichni nasbírat minimálně 18 kreditů na vzdělávacích akcích. 

Pro nové energetické specialisty je datum, od kterého se začíná odpočítávat tříletá lhůta, datem vzniku oprávnění

 


 

Jak se stát energetickým specialistou?

 

Zde je popsán postup, jak se stát energetickým specialistou 

http://www.mpo.cz/dokument36333.html 

 


 

Jak lze rozšířit oprávnění z PENB na energetické audity, kontroly kotlů a klimatizace?

 

Je potřeba podat přihlášku ke zkouškám na MPO a složit zkoušky. Viz dokument "žádost" na tomto odkaze.

Přezkoušeni budete z požadovaných oblastí.

 


 

 

Otázky a odpovědi k přezkoušení specialistů naleznete v sekci ke stažení - ZDE - ve vyhledávání volte slovo "Otázky"

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů