Novinky

Mezinárodní konference CPD 8.2.2018 30.01.2018 22:57

Dovolujeme si vás pozvat na odbornou akci konanou Centrem pasivního domu dne 8.2.2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Podrobný program: www.konference.pasivnidomy.cz/program

Registrace: www.pasivnidomy.cz/registrace-konference

Více

Metodická pomůcka k hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze SZTE 19.12.2017 10:16

Metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám, které jsou povinny podle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, u nových staveb nebo při změnách staveb stávajících využít pro vytápění teplo ze SZTE nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Dále je určena orgánům ochrany ovzduší, které se zabývají povolováním zdrojů a vydáváním závazných stanovisek podle zákona o ochraně ovzduší. Je návodem autorizovaným osobám ke zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší a zpracovatelům energetických posudků podle zákona o hospodaření energií. 

Více

Školení na zkoušky - průběžné vzdělávání, energetičtí specialisté 12.12.2017 00:07

Dovolujeme si vás pozvat na dvoudenní školení na zkoušky k průběžnému vzdělávání a na energetické specialisty. Přihlášení možno ZDE.

Více

Novela vyhlášky 499/2006 Sb. 08.12.2017 18:06

V sekci "Ke stažení" je nyní přístupná novela vyhlášky 499/2006 Sb. MMR. Jedná se o platné znění s vyznačením změn.

Více

Téměř nulové domy a mýtus o rekuperaci tepla 04.12.2017 18:19

V nedávné době vyšel na portálu idnes.cz článek o nutnosti instalace větrací jednotky s rekuperací tepla v souvislosti se zákonem č. 406/2000 Sb.

Článek je online uveden zde https://ekonomika.idnes.cz/vetrani-rekuperace-byty-vystavba-developeri-zdrazeni-p1j-/ekonomika.aspx?c=A171204_368334_ekonomika_fih

Rádi bychom za AES tento článek uvedli na pravou míru a některé zavádějící informace upřesnili či vyvrátili uvedené mýty.

 

Více

Seminář - Fotovoltaika a úložné systémy 13 - 14.12.2017, Praha 20.11.2017 21:11

Zveme vás na dvoudenní seminář zaměřený na fotovoltaiku a úložné systémy.

Více informací a možnost přihlášení ZDE.

Více


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů