AES pobočka Brno 16.10.2014 10:28

Jiří se pohybuje v oblasti energetického poradenství a úspor energií 10 let. Oprávnění k činnosti energetického auditora
získal v roce 2011. Profesně se věnuje širokému rozsahu projektů od energetiky pasivních rodinných domů přes finanční
optimalizace v oblasti dotací až po energetiku průmyslových podniků a teplárenství.
Aktivně se zapojuje do činnosti AES i ostatních profesních sdružení a podílí se na tvorbě legislativy, věnuje se i
přednáškové a publikační činnosti.
V nové pobočce se můžete mimo jiné informovat o možnosti individuálního školení.
Více informaci o školení naleznete zde http://www.asociacees.cz/download/AES_skoleni.pdf


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů