AES uzavřela partnerství s Asociací Inspektorů Nemovitostí (AIN) 14.07.2014 14:02

AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektora je objektivně posuzována na půdě AIN podle vlastních interních procedur.


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů