CALPPIK 1.8 06.02.2017 09:45

CALPPIK je zjednodušený výpočetní nástroj pro stanovení bodového hodnocení projektu v souladu s výzvou II. programu podpory "Úspory energie" dotačního programu OPPIK. Výpočetní nástroj je možné si stáhnout v interní zoně pro členy AES http://www.asociacees.cz/downloads.Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů