Instrukce GDPR k práci energetického specialisty 01.06.2018 16:52

 

Obsah:

  1. Analýza zpracování osobních údajů
  2. Záznamy o činnostech zpracování
  3. Směrnice firmy o ochranu osobních údajů
  4. Vnitřní pravidla
  5. Souhlas
  6. Informace o zpracování osobních údajů
  7. Konkrétní informace o zpracování osobních údajů
  8. Vzor odpovědi na žádost o přístup k osobním údajům
  9. Vymezení osob dle GDPR

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sekretariát - p.Alžběta Kotková - http://www.asociacees.cz/kontakty

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů