Jak na PM10 a PM2,5 ? 12.04.2016 16:41

 

Samotné MŽP vydalo věstník, jak v takovém případě postupovat pro jednotlivé zdroje.


http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/sd%C4%9Blen%C3%AD_ovzdusi/$FILE/OOO-Sdeleni_odhad_prinosu_SC-20150904.pdfSoftwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů