OPPIK 2015-2020 19.02.2015 22:11

Pro nás jako energetické specialisty je asi nejpodstatnější PO: Úspory energie a obnovitelné zdroje energie.
Více viz http://www.czechinvest.org/programy-podpory-op-pik

Spuštění "nových ekoenergií" se plánuje na začátek března.

Příjem žádostí je vázaný na služební zákon a nový monitorovací systém, který prozatím bohužel nefunguje.
Očekává se, že do května - června by žádosti mohli začít přijímat.Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů