OPŽP 2015 06.02.2015 11:42

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali, že Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015.
Pro nás jako energetické specialisty jsou asi nejpodstatnější následující oblasti podpor:

Oblast podpory 3.1 - 
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

  • 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE 
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2. 

více viz http://www.opzp.cz/clanek/254/2468/lxiv-vyzva/ 


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů