Povinnost zpracovat do PENB doporučená opatření 10.11.2014 14:34

Odpověd je ANO - viz oficiální vyjádření MPO v tomto i-ekisu http://www.mpo-efekt.cz/cz./ekis/i-ekis/39893


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů