SEI a kontrola PENB 10.02.2014 19:08

Na základě Vyhlášky č.195/2007 Sb. se SEI nemusí jako DOSS vyjadřovat k PENB u novovstaveb, které mají roční roční spotřebou energie do 700 GJ,

přičemž je rozhodující součet všech druhů energie. 
Stále častěji se stává, že jsou schvalovány stavebními úřady novostavby vytápěné elektrickými přímotopy. Ukazatel neobnovitelné primární energie je v těchto případech na hodnotě D a horší a dle zákona 318/2012 Sb. by neměly tyto stavby dostat stavební povolení. Předpokládalo se, že SEI v těchto případech dá "stopku", ale na základě výkladu Vyhl. 195/2007 Sb. se k těmto případům nemusí vyjadřovat a dávat svá stanoviska.
Dle sdělení některých dotazovaných stavebních úřadů nyní probíhá na toto téma školení stran SEI, která upozorňuje na vyhlášku č. 195/2007 Sb.

Toto je však v přímém rozporu s novelou zákona č. 406/2000 Sb. z roku 2012, kde se uvádí v §7 odst. 1) písm. a), že stavebník doloží kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu splnění požadavků na energetickou náročnost budovy.

Dále v §13 odst. 2) je uvedeno, že SEI je dotčeným orgánem a že vzor a rozsah závazného stanoviska stanoví prováděcí právní předpis.

AES nyní vyvine maximální snahu, aby došlo k novele vyhlášky č. 195/2007 Sb., kde tento §2 odst. 4) písm. a) bude doufejme pozměněn.Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů