Seminář AES - OPPIK - úspory energie a další dotační programy z pohledu MPO & kontroly SEI 19 - 20.9. v Praze 17.08.2017 21:32

Seminář bude věnován 2 zásadním oblastem:

  1. Jak jste jistě zaregistrovali, poskytovatel dotací z programu OPPIK – úspory energie zkrátil lhůtu pro přihlášení z 03/2018 na 10/2017. Důvodem bylo, že je málo žádostí. Jak tento program bude pokračovat se zatím pouze spekuluje a proto k tomuto tématu pořádáme seminář. Na něm vystoupí výkonní pracovníci MPO, aby nás v mezích možností informovali, jak budou dotační programy dál pokračovat. Možných scénářů je vícero a tak bychom rádi znali jejich názory.
  2. Kontroly SEI nejen zpracovatelů PENBů, ale i posudků a kontroly povinných osob jsou stále aktuálním tématem, ke kterému vystoupí opět zástupci SEI

 

Vedle těchto 2 zásadních oblastí bude prostor věnován i přípravě novely zákona 406/2000 Sb., který je připraven v parlamentu ke schválení a přípravám novel prováděcích vyhlášek.

 

 

Seminář se koná 19. - 20.9. 2017 v Praze na Václavském náměstí.

Tímto se omlouváme kolegům, kteří by preferovali opakování semináře na Moravě.

Program semináře, jeho délka a skladba přednášejících toto neumožňují.

 

Přihlásit se lze zde : http://www.asociacees.cz/prehled-akci 

 

 

PROGRAM AKCE

Bude zveřejněn později.Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů