Seminář - Fotovoltaika a úložné systémy 13 - 14.12.2017, Praha 20.11.2017 21:11

 

Mezi probíranými tématy naleznete např. informace o dotačních titulech OPPIK, legislativní otázky a chystané změny ERU.

Prostor bude věnován i teoretickým výpočtům, svou prezentací přispěje i jeden s exkluzivních partnerů AES s programem dimenzování fotovoltaických výroben.

Na diskuzi je tentokrát věnováno hodně času, kdy předpokládáme i řešení vašich konkrétních projektů či potíží.

 

Do této oblasti budou směřovány další dotace, a tak je vhodné znát jak dotační tituly, tak i možnosti, které nám doba přináší.

 

Program a možnost přihlášení ZDE.Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů