Seminář - novela vyhlášky EA+EP 09/2020 12.03.2020 05:46

 

PROGRAM

 

EA + EP, novela vyhlášky - Praha 8.9., Olomouc 9.9. 2020

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

8:30 – 9:00

 

Prezence účastníků

 

 

9:00 – 10:00

 

Harmonizované normy

 

Ing. Petr Kotek, Ph.D., AES

 

10:00 – 11:00

 

Postup při zpracovávání Energetického auditu (plán, podklady a další)

 

Ing. Roman Šubrt, AES

 

11:00 – 12:00

 

Plán energetického auditu Rozdělení předmětu energetického auditu na jednotlivé části

 

Ing. Jiří Cihlář, Ph.D., Cevre

 

12:00 – 13:30

 

Přestávka na občerstvení

 

 

13:30 – 14:00

 

Ekonomika KVET

 

 

14:00 – 14:30

 

Výpočet emisí

 

Ing. Petr Kotek, Ph.D., AES

 

14:30 – 15:00

 

Přestávka na kávu

 

 

15:00 – 16:30

 

Rozdělení předmětu energetického auditu na jednotlivé části

 

Ing. Jiří Cihlář, Ph.D., Cevre

 

16:30 – 17:00

 

Diskuze, zakončení

 

 

 

 

EA + EP, novela vyhlášky - Praha 15.9., Olomouc 16.9. 2020

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

8:30 – 9:00

 

Prezence účastníků

 

 

9:00 – 10:00

 

Typy energetických auditů a jejich volba

 

Ing. Jiří Cihlář, Ph.D., Cevre

 

10:00 – 10:30

 

Stanovení povinnosti EA pro povinné subjekty

 

Ing. Petr Kotek, Ph.D., AES

 

10:30 – 11:00

 

Bilance energetických vstupů

 

Ing. Roman Šubrt, AES

 

11:00 – 12:00

 

Příležitosti

 

Ing. Jiří Cihlář, Ph.D., Cevre

 

12:00 – 13:30

 

Přestávka na občerstvení

 

 

13:30 – 14:00

 

Ekonomické hodnocení

 

Ing. Roman Šubrt, AES

 

14:00 – 14:30

 

Problematika pojištění energetických specialistů

 

 

14:30 – 15:00

 

Přestávka na kávu

 

 

15:00 – 16:00

 

Zpráva o provedeném energetickém auditu

 

Ing. Jiří Cihlář, Ph.D., Cevre

 

16:00 – 16:30

 

Ekonomika ventilátorů VZT jednotek, rozdílnosti motorů FM a EC.

 

 

16:30 – 17:00

 

Diskuze, zakončení

 

 

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů