Seminář tvorba PENB & kontroly SEI Praha 4.4, Olomouc 5.4.17 08.02.2017 01:38

Dovolujeme si vás pozvat na dubnový seminář AES, z.s. konaný 4.4. v Praze a 5.4. v Olomouci

 

Na semináři budou probírány dva zásadní okruhy témat týkající se energetických specialistů. Dvouhodinový prostor dostane SEI, aby mohla shrnout svoje poznatky z kontrol energetických specialistů. Další významný prostor pak bude věnován správnému výpočtu PENBů z různých pohledů.

Prosíme energetické specialisty, u kterých již proběhla kontrola a kteří se domnívají, že kontrola nepostupovala správně, aby nám zaslali konkrétní příklad, ideálně včetně rozhodnutí a důvodu udělení pokuty. V rámci semináře bude možné konfrontovat názory na správnost kontrol přímo se zástupci SEI.

 

Pro ilustraci: Výtka energetickému specialistovi, že zapomněl započítat 14 m2 plochy stropu, i když dle specialisty jde o nevýznamnou položku, neboť ve výsledku se projeví 0,15 % celkové spotřeby energie, je ze strany SEI oprávněná. Nesprávný je však požadavek SEI, aby balkonové dveře byly hodnoceny dle ČSN 73 0540-2 jako dveře, ačkoliv se konstrukčně jedná o okno (s názvem dveře).

Očekáváme tedy od účastníků semináře, že nám pošlou scany rozhodnutí SEI, případně i se svým komentářem.

 

Seminář se koná 4. dubna v Praze a 5. dubna v Olomouci.

 

Přihlásit se lze zde : http://www.asociacees.cz/prehled-akciSoftwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů