Semináře květen/září 2020 - aktuální informace 18.03.2020 02:27

 

 

Sledujte též prosím aktuální vývoj na oficiálních stránkách vlády ČR

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů