Semináře na rok 2020 04.11.2019 02:03

 

Vzhledem k tomu, že se připravuje se významná novela zákona 406/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, kde velmi důležitou změnou bude jiný způsob absolvování průběžného vzdělávání, rozhodli jsme se již nyní, v předstihu, nabídnout vám cyklus 4 seminářů (na které se přihlašuje samostatně), konané vždy v Praze a Olomouci. Termín a čas bude upřesněn.

 

Domníváme se, že právě novela zákona a prováděcích vyhlášek je jedním z důležitých témat průběžného vzdělávání, zároveň však je potřeba mít tyto znalosti, pokud možno co nejdříve po nabytí účinnosti těchto předpisů. Protože kurzy průběžného vzdělávání mohou být vypsány až po nabytí účinnosti novely zákona a příslušné vyhlášky a zároveň je potřeba jejich konání co nejdříve po vyhlášení (toto klade velké nároky na organizátora, neboť musí zajistit sál pro neznámý počet posluchačů či zajistit opakování semináře na stejné téma dle počtu přihlášených a další), zvolili jsme netradiční řešení, které spočívá v tom, že vám nabízíme možnost přihlásit se na kurzy již nyní, bez přesného určení místa, času a dalších obvyklých informací.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce odborné semináře, předpokládáme ohodnocení větším počtem kreditů s ohledem na to, že půjde o jednodenní semináře.

 

MÍSTA konání seminářů: Praha, Olomouc 

 

TÉMATA seminářů: 

  1. PENB I. s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novela vyhl. o energetických specialistech
  2. PENB II. s obsahem: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů 
  3. PENB III. s obsahem: Případové studie jednotlivých typů domů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost (pokračování předchozího), stavební termodiagnostika 
  4. EA a EP s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky, upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE >>  Možnost volby jednotlivých seminářů i města konání 

 

Administrativní dotazy veďte na sekretariát - Alžběta Kotková, alzbeta.kotkova@asociacees.cz

Odborné dotazy veďte na Ing. Romana Šubrta - roman.subrt@asociacees.czSoftwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů