Semináře OP PIK - MPO 20.01.2017 14:14

Odborný seminář 16.2.2017http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/pozvanka-na-seminar-dne-20--unora-2017--224923/:

Představení současných výzev prioritní osy 3 OP PIK včetně hodnocení projektů energetické efektivnosti

Cílová skupina: Energetičtí specialisté MPO a zástupci poradenských společností zpracovávající žádosti o investiční dotace na projekty energetické efektivnosti

Místo: MPO, Politických vězňů 20, Praha 1

Den konání: 16. 2. 2017

Časový harmonogram

8:30 do 9:00                       Registrace účastníků včetně možnosti malého občerstvení

9:00 do 9:20                       Podpora energetické efektivnosti v rámci Prioritní osy 3 OP PIK 2014 až 2020 (Ing. Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení Prioritní 3 OP PIK, MPO)

9:20 do 9:50                       Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č.309/2016 Sb. (Ing. Miroslav Mareš, Asociace energetických auditorů)

9:50 do 10:30                     Představení 2. výzvy programu úspory energie včetně hodnocení projektů (Ing. Miroslav Honzík, Ph.D., oddělení Prioritní 3 OP PIK, MPO)

10:30 do 11:00                   Přestávka na malé občerstvení

11:00 do 11:30                   Představení 2. výzvy programu úspory energie v SZT včetně hodnocení projektů (Ing. Martin Fiala, oddělení Prioritní 3 OP PIK, MPO)

11:30 do 12:00                   Hodnocení hospodárnosti rozpočtu projektu (Ing. Pavel Zděnek, oddělení Prioritní 3 OP PIK, MPO)

12:00 do 13:00                   Přestávka na oběd

13:00 do 13:20                   Představení 2. výzvy programu OZE včetně hodnocení projektů (Mgr. Jaroslav Pavlica, Ph.D., oddělení Prioritní 3 OP PIK, MPO)

13:20 do 13:40                   Představení 2. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie včetně hodnocení projektů (Ing. Lukáš Sýkora, oddělení Prioritní 3 OP PIK, MPO)

13:40 do 14:00                   Návrh modelových výpočtů lokálních energetických zdrojů pro potřeby zpracování energetických posudků (Ing. Petr Šrutka, SEVEn)

14:10 do 14:30                   Přestávka na malé občerstvení

14:30 do 14:50                   Návrh osvětlovacích soustav pro potřeby zpracování energetických posudků (Ing. Michal Staša, SEVEn)

14:50 do 15:10                   Systém energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001 a úspory energie (Ing. Tomáš Chadim, ČEZ ESCO, a.s.)

15:10 do 16:00                   Prostor pro dotazySoftwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů