Téměř nulové domy a mýtus o rekuperaci tepla 04.12.2017 18:19

Článek správně uvádí, že zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energii zavádí povinnosti od určitých dat stavět veřejné budovy a také budovy v soukromém sektoru s tzv. téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

 

V tomto zákoně a prováděcí vyhláčce není ale uveden požadavek na instalaci rekuperačních jednotek nebo jak se v některých jiných článcích píše o nutnosti instalace fotovoltaické elektrárny či tepelných čerpadel.

Budova s téměř nulovou spotřebou energie je jednoznačně definovaná ve vyhlášce č. 78/2013 Sb. a ze všech ukazatelů ani jeden nemluví o nutnosti instalovat větrání s rekuperací tepla.

 

Je tedy stále možné zajistit větrání (i po zmiňovaných datech v grafice článku) například podtlakovým (hybridním) způsobem – tedy nucený odtah, přirozený přívod okny či přivětrávacími otvory. Toto větrání by pak mělo být naprojektováno v souladu s novelou vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, kde je již od roku 2012 zakotven požadavek na větrání, které má docílit koncentraci CO2 na hodnotě 1500 ppm a lepší.

 

Větrání s rekuperací jen snižuje potřebu tepla na vytápění a snižuje tak navazující "hlídaný" ukazatel "neobnovitelné primární energie", na který je ve vyhlášce č. 78/2013 u NZEB kladen požadevek.

Tento požadavek na neobnovitelnou primární energii lze splnit i jinými kombinacemi. Například dům s téměř nulovou spotřebou energie může být i dům na úrovni nízkoenergetického domu bez nuceného větrání s rekuperací tepla s plynovým kotlem a malou fotovoltaickou elektrárnou. 

 

Kombinací je celá řada. Možné kombinace ve svých článcích popisuje například Ing. Miroslav Urban, Ph.D. na portále tzbinfo. O NZEB je možné si více přečíst zde>>

 

Krom rekuperace je v článku také mylná informace o trojsklech, cituji : „Trojskla sice mají lepší tepelné vlastnosti, na druhou stranu však mají horší parametry hlukové. A ne všude tak bude možné je používat.“

Tato informace je také mylná a akustické parametry trojskel jsou lepší než u dvojskel (brána okna stejného výrobce). Je možné, že na trhu existují „špatná“ okna s trojskly a autor článku porovnal tento výrobek s oknem s dvojsklem (s více komorami rámu než u trojskla) kvalitního výrobce a hodnoty akustikého útlumu byly u špatného trojskla horší jak u kvalitnějšího okna s dvojskly.

 

Ing. Petr Kotek, Ph.D. - zástupce předsedy Asociace energetických specialistů



Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů