Vyjádření Státní energetické inspekce k nové povinnosti zpracovat energetický audit 14.10.2015 20:56

Vzhledem k dlouhému legislativnímu procesu přijímání novely zákona, vstoupila v účinnost se zpožděním. Povinnost mít zpracovaný energetický audit pro povinné strany ke konkrétnímu datu 5. prosince 2015 však vychází přímo z evropské směrnice a nebylo tedy možné lhůtu v zákoně posunout. Zároveň si SEI uvědomuje, že proces zpracování obzvláště certifikace normy u velkých podniků může být delší než 5 měsíců. Navíc i energetičtí specialisté zpracovávající energetické audity mají omezené kapacity, což způsobuje, že již odmítají zakázky na zpracování auditu nebo je oddalují do roku 2016. Z těchto důvodů SEI, jak uvedl její ústřední ředitel Ing. Pavel Gebauer v rozhovoru pro TÜV SÜD Journal 3/2015, nebude první část roku 2016 zahajovat kontroly této povinnosti z vlastní aktivity. „Pokud bychom však obdrželi podání, které musí být ze zákona prověřeno, budeme požadovat buď zpracovaný energetický audit, nebo doklady o tom, že se na něm již pracuje“, uvedl Gebauer. To stejné bude aplikováno v případě certifikací.

Více viz oficiální zpráva SEI zde >>


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů