Změna zákona 406/2000 Sb - seminář 25/26.2.2020 24.01.2020 03:35

 

 

Vzhledem k početným změnám v novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a novela vyhl. 118/2013 Sb. o Energetických specialistech pořádáme zcela neplánovaně seminář na toto téma.

 

PROGRAM

 

UPOZORNĚNÍ: Pořadí přednášek může být změněno podle aktuálních časových možností přednášejících. 

Program může doznat ještě menších změn.

 

8:30 – 9:00

Prezence účastníků

 

 

9:00 – 9:30

Úvodní slovo

Představení nové výpočetní pomůcky VZT SFP

Ing. Petr Kotek, Ph.D.

 

 

 

Novela zákona 406/2000 Sb. – výčet nejpodstatnějších změn

Ing. Roman Šubrt

 

Pojištění právní zodpovědnosti specialistů

 

DAS

 

Dotační titul OPPIK – úspory energie

 

MPO - Ing. Ondřej Tomšej

 

Dotační titul OPPIK – fotovoltaické elektrárny

 

MPO - Ing. Ondřej Tomšej

 

11:30 – 12:00

Přestávka na oběd

 

 

 

Dotační titul OPŽP – dotace na rekonstrukce, fotovltaické instalace a větrání škol

 

SFŽP – Ing. Ondřej Vrbický

 

Exkluzivní partner AES

Příklady dobré praxe větrání škol

 

 

Novela zákona č. 406/2000 Sb.

 

MPO – Ing. Hana Schvarczová

 

Vzdělávání energetických specialistů

 

Ing. Petr Kotek, Ph.D.

 

16:00 - 17:00

Dotazy

 

 

Více info a možnost registrace zde: PRAHA 25.2.2020 , OLOMOUC 26.2.2020.

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů