Novinky

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM spuštěna 04.07.2013 20:38

Dne 13.6.2013 byl po dlouhém očekávání spuštěn dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Více informací na webových stránkách http://www.nzu2013.cz.

Dle požadavků programu může zpracovávat posudek NZÚ pouze energetický specialista s oprávněním zpracovávat energetické audity.

Tedy nikoli ES pouze s oprávněním zpracovávat PENB.

 

Více

Připojte se k AES, o.s. 02.06.2013 11:12

Zapojte se taky a buďte vidět. Členům asociace nabízíme řadu výhod od pojištění po mediální prezentaci jednotlivců i firem.

Více >>>

Více

Oficiální vznik Asociace energetických specialistů, o.s. 09.04.2013 00:00

Dnem 9. 4. 2013 vznikla Asociace energetických specialistů o.s. AES vznikla za účelem sledování kvality nabízených služeb v oblasti energetiky staveb za přiměřené ceny.

Více

Souhlasíte s připravovanou změnou zákona č. 406/2000 Sb., 02.06.2013 10:49

Souhlasíte s připravovanou změnou zákona č. 406/2000 Sb., kterou navrhuje MPO? Tedy že kupujícím budou předloženy faktury za energie namísto průkazu energetické náročnosti?


{{control anketaControl}}

Více

Nové typy členství 02.06.2013 10:38

Pro velký zájem a kladné ohlasy jsme pro zájemce také připravili možnost členství pro „uchazeče o energetického specialistu“. Těmto zájemcům o ES nabízíme výhody v podobě školení a seminářů, získávání aktuálních informací ohledně legislativy, zkoušek na MPO aj. Dále jsme připravili možnosti členství pro partnerské firmy, které mají jako jeden z bonusů zdarma registraci energetického specialisty ze svého týmu. Řadu aditivních výhod pak nabízíme také EXKLUZIVNÍM PARTNERŮM, kteří kromě PR prezentace své společnosti mají mnoho dalších výhod. Členství nabízíme také studentům, kteří se o problematiku energetické náročnosti, zpracování PENB aj. aktivně zajímají. Více informací viz zde >>

Více

Stanovisko AES k plánované novele zákona 406/2000 Sb. 02.06.2013 10:13

Asociace napsala otevřený dopis na MPO jménem svých členů se stanoviskem k plánovaným změnám zákona. Vnímáme pozitivně snahu snížit administrativní zátěž občanů nicméně se domníváme, že navrhované změny zákona jsou nesystematické, a přinesou do společnosti další možnosti vyhýbat se povinnostem.
 Navrhované změny a doporučení ke stažení zde.

 

O dalších aktivitách vás budeme průběžně informovat.
Členové a partneři mohou v interní zóně klást dotazy a podávat další konstruktivní náměty k novele zákona.
Děkujeme za spolupráci.

Více


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů