O nás 20.04.2016 19:02

O nás

Asociace energetických specialistů, z.s. je nezávislou neziskovou organizací sdružující energetické specialisty, kteří jsou zapsání pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.
K založení AES vedla snaha sjednotit zpracovatele těchto dokumentů a společným postupem docílit vysoké kvality práce, pomoci si vzájemně při řešení běžných provozních problémů a dosáhnout možnosti společným postupem snížení nákladů na činnost.


Jsme přesvědčeni, že pouze společný postup, včetně pomoci přípravy nových adeptů na získání oprávnění zpracovávání průkazů, může vést k vyšší kvalitě práce a tomu i odpovídající ceně za tyto dokumenty, zároveň však povede i ke snížení nákladů za pojištění, programové vybavení, koupi razítek, školení.

Rádi bychom působili na všechny, jichž se tyto dokumenty týkají, aby vyžadovali kvalitu, měli možnost si ji nechat nezávisle posoudit, aby však docházelo i k dodržování zákonů, tedy aby stát a jeho organizace včas měli všude vystavené Průkazy energetické náročnosti, a to nejen na školách, obecních úřadech, ale i v inzerci při prodeji svého majetku, což se sice již má dít, avšak dosud je to opomíjeno.

 

Uvítáme jakékoliv nápady, rady a podněty pro další činnost. Chceteli se jakkoliv zapojit do aktivit AES, z.s. nebo byste naopak potřebovali poradit, neváhejte nás kontaktovat. Budeme rádi za jakékoliv připomínky či návrhy, které povedou ke zlepšení činnosti a služeb AES, z.s.

 
V budoucnu se AES bude věnovat dalším aktivitám, které lze považovat za rozumné a prospěšné, jako jsou studie porovnávající odchylky ve výpočtech zpracovávaných různými specialisty, porovnávání vypočtených potřeb energií se skutečnými spotřebami apod. Budou také zpracovávány pomůcky vedoucí ke sjednocení průkazů (databáze obvyklých stavebních konstrukcí, obvyklých tepelných mostů….).


Co AES nabízí?

  1. spolupráci vedoucí k vyšší kvalitě za přiměřenou cenu
  2. odbornou pomoc při zpracovávání průkazů a dalších dokumentů, jež vyžadují zapsání v seznamu energetických specialistů na Ministerstvu průmyslu a obchodu
  3. všem, kteří budou vykonávat svoji profesi kvalitně a zodpovědně, certifikát kvality
  4. výhodné pojištění až do výše pojistného plnění 20 mil. Kč (rámcová smlouva k náhledu a více info ZDE
  5. možnost získání razítka energetického specialisty (strojek či štoček) za výhodných podmínek
  6. přednostní zobrazení na mapě mobilní aplikace Vyhledavač energetických specialistů, a na www.seznames.cz
  7. společný postup na trhu tak, aby v co nejkratší době byly všechny vydávané průkazy odpovídající kvality
  8. společná diskuzní setkání, kde bude vždy podle potřeby krátká informace o novinkách, následovat bude diskuze jak všeobecná, tak i na základě osobních kontaktů a potřeb

 

Více informací ohledně typů členství a členských výhod naleznete ZDE

 

Zakládající členové

 

Ing. Roman Šubrt - předseda AES, energetický specialista, soudní znalec v oboru energetika budov
Ing. Petr Kotek, Ph.D. - místopředseda AES, energetický auditor (specialista) a spoluzakladatel České rady pro šetrné budovy. Specializuje se na dotační                                                                                programy v programovacím období 2014-2020 a technickou podporu formou tvorby výpočetních pomůcek.

Ing. Jan Antonín, Ph.D. – technická podpora v tvorbě výpočetních pomůcek, energetický specialista a podpora aliance Šance pro budovy

 

Tým AES:

 

Ing. Jiří Cihlář - konzultant AES v oblasti průkazů energetické náročnosti, energetických auditů pro velké podniky a legislativy obecně

MUDr. Alžběta Kotková - odborná asistentka - administrace profilů členů a partnerů, fakturace, výroba razítek a certifikátů

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů