Pojištění

Pojištění 24.04.2016 13:07

1. Pojištění odpovědnosti energetického specialisty

 

Každý energetický specialista je povinen mít uzavřeno dle zákona 406/2000 Sb., §10, odst. 6 f) pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat.

 

Pojištění je předepsáno zákonem pro případ, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek; pojištění pak také musí trvat po celou dobu výkonu činnosti.

Našim členům nabízíme zvýhodněné pojištění od pojišťovny KOOPERATIVA s 30% slevou oproti aktuálním sazbám pojišťovny.

 

Pojištění je možné sjednat s retroaktivním plněním až 36 měsíců před počátkem pojistné smlouvy.

 

2. Pojištění právní ochrany D.A.S.

 

Členové AES mají možnost po dobu svého členství v AES uzavřít pojištění právní ochrany s nabízenou slevou

  • 20% z aktuálních tarifů pro pojištění právní ochrany podnikatele, vozidla nebo řidiče
  • 10% z aktuálních tarifů pro jiné pojištění právní ochrany

 

Pro bližší informace se přihlaste do interní sekce webových stránek (členové AES) či kontaktujte asistentku AES, z.s. p. Alžbětu Kotkovou - 
alzbeta.kotkova@asociacees.cz

Více


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů