Pojištění

Členové AES mohou po dobu svého členství zavřít pojištění právní ochrany D.A.S. s nabízenou slevou 13.10.2018 17:04

Členové AES mohou po dobu svého členství zavřít pojištění právní ochrany D.A.S. s nabízenou slevou

 • 20% z aktuálních tarifů pro pojištění právní ochrany podnikatele, vozidla nebo řidiče
 • 10% z aktuálních tarifů pro jiné pojištění právní ochrany

 

Pro bližší informace se přihlaste do interní sekce webových stránek (členové AES) či kontaktujte asistentku AES, z.s. p. Alžbětu Kotkovou - 
alzbeta.kotkova@asociacees.cz

Více

Zvýhodněné pojištění pro energetické specialisty je zajištěno od pojišťovny KOOPERATIVA 13.10.2018 17:03

Zvýhodněné pojištění pro energetické specialisty je zajištěno od pojišťovny KOOPERATIVA

 

Každý energetický specialista je povinen mít uzavřeno dle zákona 406/2000 Sb., §10, odst. 6 f) pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat.

 

Pojištění je předepsáno zákonem pro případ, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek; pojištění pak také musí trvat po celou dobu výkonu činnosti.

Našim členům nabízíme zvýhodněné pojištění od pojišťovny KOOPERATIVA s 30% slevou oproti aktuálním sazbám pojišťovny.

 

Pojištění je možné sjednat s retroaktivním plněním až 36 měsíců před počátkem pojistné smlouvy.

 

Pro bližší informace se přihlaste do interní sekce webových stránek (členové AES) či kontaktujte asistentku AES, z.s. p. Alžbětu Kotkovou - 
alzbeta.kotkova@asociacees.cz

Více

Právní ochrana D.A.S. 08.10.2018 19:51

Právní ochrana D.A.S. je připravena chránit pojištěného člena AES při výkonu činnosti energetického specialisty ve dvou oblastech právních sporů:

 

 1. Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení
  Například:
  • SEI zahájí řízení pro podezření z neúmyslného zanedbání povinností
 2. Nároky na náhradu újmy
  Například:
  • Uplatňování nároku na majetkovou újmu (ušlý zisk) v důsledku nesprávného úředního rozhodnutí
  • Cizím zaviněním utrpíte újmu na zdraví při výkonu pojištěné činnosti

Vybrat lze ze dvou variant pojištění 

A) Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení

B) Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení  + Nároky na náhradu újmy

 

 

K dispozici je pojišťovací makléř, aby poskytl radu při optimálním výběru pojištění a také asistenci při vyřizování případných pojistných událostí.  

 

Pro bližší informace se přihlaste do interní sekce webových stránek (členové AES) či kontaktujte asistentku AES, z.s. p. Alžbětu Kotkovou - 
alzbeta.kotkova@asociacees.cz

 

Tento stránka má pouze informativní charakter. Rozhodující je rozsah pojištění sjednaný pojistnou smlouvou, smluvní ujednání a pojistné podmínky.

Více

Pojištění 24.04.2016 13:07

POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY AES

 1. Pojištění pro energetické speciality - KOOPERATIVA

 2. Pojištění právní ochrany pro energetické specialisty - D.A.S.

 3. Pojištění právní ochrany pro řidiče aj. - D.A.S.

 

BROCA s.r.o. 

www.broca.cz

 

Pro bližší informace se přihlaste do interní sekce webových stránek (členové AES) či kontaktujte asistentku AES, z.s. p. Alžbětu Kotkovou - 
alzbeta.kotkova@asociacees.cz

Více


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů