Pojištění 24.04.2016 13:07

POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY AES

Zvýhodněné pojištění pro energetické specialisty je zajištěno od ALLIANZ pojišťovny, a.s.

 

Každý energetický specialista je povinen mít uzavřeno dle zákona 406/2000 Sb., §10, odst. 6 f) pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat. Pojištění je předepsáno zákonem pro případ, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek; pojištění pak také musí trvat po celou dobu výkonu činnosti.

 

Zde si můžete stáhnout komplet podmínky pojištění, rámcovou smlouvu a manuál, jak uzavřít pojištění s pojišťovnou ALLIANZ - s 6-ti letou retrospektivou zdarma!

www.asociacees.cz/download/pojisteni_aes.zip

 

 

Pojištění je možné sjednat také s retroaktivním krytím až 24 měsíců před počátkem pojištění nebo vztahující se na nároky na náhradu škody uplatněné na území jakéhokoliv státu Evropy.

K dispozici je i pojišťovací makléř, aby poskytl radu při optimálním výběru pojištění a také asistenci při vyřizování případných pojistných událostí.

 

Bližší informace o pojištění poskytne makléř.

 

BROCA s.r.o.

Hynek Oberfalcer, jednatel

Polská 438, 381 01 Český Krumlov

mobil :     +420 603 535 299

fax :  +420 380 716 788

e-mail : hynek@broca.cz

www.broca.cz

IČ : 029 17 963, registrační číslo ČNB : 207516PA, 207517PMSoftwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů