Právní ochrana D.A.S. 08.10.2018 19:51

Právní ochrana D.A.S. je připravena chránit pojištěného člena AES při výkonu činnosti energetického specialisty ve dvou oblastech právních sporů:

 

 1. Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení
  Například:
  • SEI zahájí řízení pro podezření z neúmyslného zanedbání povinností
 2. Nároky na náhradu újmy
  Například:
  • Uplatňování nároku na majetkovou újmu (ušlý zisk) v důsledku nesprávného úředního rozhodnutí
  • Cizím zaviněním utrpíte újmu na zdraví při výkonu pojištěné činnosti

Vybrat lze ze dvou variant pojištění 

A) Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení (500,- Kč / rok)

B) Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní řízení  + Nároky na náhradu újmy (750,- Kč / rok)

 

Smlouva v PDF souboru ke stažení ZDE.

 

Členové AES si pojištění D.A.S. mohou objednat přímo po přihlášení ve svém uživatelském profilu v sekci "Služby".

ZDE je odkaz přímo do sekce služby v uživatelském profilu (Tento odkaz funguje pouze přihlášeným členům AES)

 

Platnost pojištění je 1 rok, pojištění je aktivní vždy od nejbližšího data od uhrazení faktury: 1.2. , 1.5. , 1.8., 1.11.

Před koncem pojistného období budete informováni o této skutečnosti a bude vám zaslána nová faktura. Zároveň si budete moci na nové období zvolit jinou variantu pojištění.

 

K dispozici je pojišťovací makléř, aby poskytl radu při optimálním výběru pojištění a také asistenci při vyřizování případných pojistných událostí.  

 

BROCA s.r.o.

Hynek Oberfalcer, jednatel

Polská 438, 381 01 Český Krumlov

mobil :     +420 603 535 299

e-mail : hynek@broca.cz

www.broca.cz

IČ : 029 17 963

 

Tento stránka má pouze informativní charakter. Rozhodující je rozsah pojištění sjednaný pojistnou smlouvou, smluvní ujednání a pojistné podmínky.Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů