Zvýhodněné pojištění pro energetické specialisty je zajištěno od pojišťovny KOOPERATIVA 13.10.2018 17:03

Zvýhodněné pojištění pro energetické specialisty je zajištěno od pojišťovny KOOPERATIVA

 

Každý energetický specialista je povinen mít uzavřeno dle zákona 406/2000 Sb., §10, odst. 6 f) pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat. Pojištění je předepsáno zákonem pro případ, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek; pojištění pak také musí trvat po celou dobu výkonu činnosti.

 

Zde >> si můžete stáhnout komplet podmínky pojištění, rámcovou smlouvu a manuál, jak pojištění uzavřít : STÁHNOUT BALÍČEK

 

Pojištění je možné sjednat s retroaktivním plněním až 36 měsíců před počátkem pojistné smlouvy.

 

 

Tabulka pro výpočet pojistného 


Limit pojistného plnění/spoluúčast
                                                           Roční příjmy
 
Roční příjmy do 500 000 Kč

Roční příjmy od 500 001 Kč do 2 000 000 Kč

Roční příjmy
nad 2 000 001 Kč
Limit pojistného plnění : 200 000 Kč
Spoluúčast : 5 000 Kč

1 135 Kč

1 700 Kč

2 065 Kč
Limit pojistného plnění : 1 000 000 Kč
Spoluúčast : 5 000 Kč

2 290 Kč

3 976 Kč

5 152 Kč
Limit pojistného plnění : 5 000 000 Kč
Spoluúčast : 5 000 Kč

4 475 Kč

8 027 Kč

10 584 Kč
Limit pojistného plnění : 10 000000Kč
Spoluúčast : 5 000 Kč

6 265 Kč

12 040 Kč

15 347 Kč
Limit pojistného plnění : 20 000 000Kč
Spoluúčast : 5 000 Kč

8 950 Kč

16 054 Kč

21 168 Kč

 

- na úhradu všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti zahrnuje i:

- pojištění obecné odpovědnosti za újmu se sublimitem pojistného plnění ve výši 50% z limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

- pojištění odpovědnosti za újmu za cizí věci převzaté -převzaté doklady se sublimitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč

 

Pouze pro nové klienty, kteří nebyli doposud pojištěni:

- u sjednaného retroaktivního data 12 měsíců před datem počátku pojistné smlouvy, činí přirážka k základnímu pojistnému 8 % v prvém roce pojištění

- u sjednaného retroaktivního data 24 měsíců před datem počátku pojistné smlouvy, činí přirážka k základnímu pojistnému 15 % v prvém roce pojištění

- u sjednaného retroaktivního data 36 měsíců před datem počátku pojistné smlouvy, činí přirážka k základnímu pojistnému 20 % v prvém roce pojištění

 

K dispozici je pojišťovací makléř, aby poskytl radu při optimálním výběru pojištění a také asistenci při vyřizování případných pojistných událostí.  

 

BROCA s.r.o.

Hynek Oberfalcer, jednatel

Polská 438, 381 01 Český Krumlov

mobil :     +420 603 535 299

e-mail : hynek@broca.cz

www.broca.cz

IČ : 029 17 963

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů