Členské výhody - student 03.05.2016 02:04

  1. možnost odborné konzultace prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem, telefonicky či osobně na seminářích
  2. zviditelněte se na přehledné google mapě před svým budoucím zaměstnavatelem
  3. zdarma knihy Katalog tepelných mostů 1 – Běžné detaily a Okno pro zájemce (info u p.Kotkové - alzbeta.kotkova@asociacees.cz)
  4. informační bulletin o aktuálních změnách legislativy
  5. možnost zapojit se do dění Asociace
  6. možnost změny statutu studenta na přidruženého člena či na řádného člena AES po složení zkoušky na ES u MPO - přidružené členství plus či řádné členství zejména s benefitem neomezeného stahování souborů v sekci ke stažení včetně prezentací ze všech proběhlých seminářů, aktuálních tabulek klimadata či otázek k přezkoušení energetického specialisty nebo výrazněného registračního poplatku na odborné akce pořádané AES
  7. možnost zapojit se do diskusího fora na facebooku - https://www.facebook.com/groups/AESchat/

Pro členy do budoucna připravujeme:

 

  1. katalog obvyklých konstrukcí 
  2. digitální verzi typových projektů panelových domů 


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů