Události

Seminář EA a EP, část 1 - č. akce 32, 3 kredity - s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 8.9. 2020 12.03.2020 05:32

POKUD SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNÁ CENA, PŘIHLASTE SE DO INTERNÍ ZÓNY ZDE.

 

Rádi bychom vás pozvali na seminář týkající se novely vyhlášky o energetických auditech a vyhláškách.

Seminář se bude konat ve 2 na sebe navazujících částech, vždy párově v Praze a Olomouci.

Tyto semináře jsou zařazeny do průběžného vzdělávání, počet získaných kreditů : 3.

Tento seminář je ohodnocen 1 ČKAIT bodem.

Více

Seminář EA a EP, část 1- akce č.33, 3 kredity - s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Olomouc 9.9. 2020 12.03.2020 05:20

POKUD SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNÁ CENA, PŘIHLASTE SE DO INTERNÍ ZÓNY ZDE.

 

Rádi bychom vás pozvali na seminář týkající se novely vyhlášky o energetických auditech a vyhláškách.

Seminář se bude konat ve 2 na sebe navazujících částech, vždy párově v Praze a Olomouci.

Tyto semináře jsou zařazeny do průběžného vzdělávání, počet získaných kreditů : 3.

Tento seminář je ohodnocen 1 ČKAIT bodem.

Více

Seminář EA a EP, část 2 - č. akce 31, 3 kredity - s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 15.9. 2020 12.03.2020 05:19

POKUD SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNÁ CENA, PŘIHLASTE SE DO INTERNÍ ZÓNY ZDE.

 

Rádi bychom vás pozvali na seminář týkající se novely vyhlášky o energetických auditech a vyhláškách.

Seminář se bude konat ve 2 na sebe navazujících částech, vždy párově v Praze a Olomouci.

Tyto semináře jsou zařazeny do průběžného vzdělávání, počet získaných kreditů : 3.

Tento seminář je ohodnocen 1 ČKAIT bodem.

Více

Seminář EA a EP, část 2 - č. akce 30, 3 kredity - s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Olomouc 16.9. 2020 12.03.2020 05:14

POKUD SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNÁ CENA, PŘIHLASTE SE DO INTERNÍ ZÓNY ZDE.

 

Rádi bychom vás pozvali na seminář týkající se novely vyhlášky o energetických auditech a vyhláškách.

Seminář se bude konat ve 2 na sebe navazujících částech, vždy párově v Praze a Olomouci.

Tyto semináře jsou zařazeny do průběžného vzdělávání, počet získaných kreditů : 3.

Tento seminář je ohodnocen 1 ČKAIT bodem.

Více

Novela zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 118/2013 Sb. - Praha - 25.2.2020 - č.akce 13, 3 kredity 24.01.2020 03:12

POKUD SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNÁ CENA, PŘIHLASTE SE DO INTERNÍ ZÓNY ZDE.

 

Dovolujeme si vás pozvat na seminář na téma Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a novela vyhl. 118/2013 Sb. o Energetických specialistech.

Akce je zpětně zahrnuta do systému průběžného vzdělávání a ohodnocena 3 body.

Více

Novela zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 118/2013 Sb. - Olomouc - 26.2.2020 - č.akce 14, 3 kredity 24.01.2020 03:03

POKUD SE NEZOBRAZUJE SPRÁVNÁ CENA, PŘIHLASTE SE DO INTERNÍ ZÓNY ZDE.

 

Dovolujeme si vás pozvat na seminář na téma Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a novela vyhl. 118/2013 Sb. o Energetických specialistech.

Akce je zpětně zahrnuta do systému průběžného vzdělávání a ohodnocena 3 body.

Více


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů