Seminář AES - SEI & PENB - Olomouc 5.4.2017 08.02.2017 01:17

Na semináři budou probírány dva zásadní okruhy témat týkající se energetických specialistů. Dvouhodinový prostor dostane SEI, aby mohla shrnout svoje poznatky z kontrol energetických specialistů. Další významný prostor pak bude věnován správnému výpočtu PENBů z různých pohledů.

Prosíme energetické specialisty, u kterých již proběhla kontrola a kteří se domnívají, že kontrola nepostupovala správně, aby nám zaslali konkrétní příklad, ideálně včetně rozhodnutí a důvodu udělení pokuty. V rámci semináře bude možné konfrontovat názory na správnost kontrol přímo se zástupci SEI.

 

Pro ilustraci: Výtka energetickému specialistovi, že zapomněl započítat 14 m2 plochy stropu, i když dle specialisty jde o nevýznamnou položku, neboť ve výsledku se projeví 0,15 % celkové spotřeby energie, je ze strany SEI oprávněná. Nesprávný je však požadavek SEI, aby balkonové dveře byly hodnoceny dle ČSN 73 0540-2 jako dveře, ačkoliv se konstrukčně jedná o okno (s názvem dveře).

Očekáváme tedy od účastníků semináře, že nám pošlou scany rozhodnutí SEI, případně i se svým komentářem.

 

Seminář se koná 4. dubna v Praze a 5. dubna v Olomouci. Akce je ohodnocena 1 ČKAIT bodem.

 

Přihlásit se lze zde : http://www.asociacees.cz/prehled-akci 

 

 

PROGRAM AKCE

 

 

Prezence

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

09:00 – 9:20

Úvodní slovo, aktivity AES roku 2017

Ing. Petr Kotek, Ph.D., AES

09:20 – 9:30

ENEMAN – Domácí energetický manažer

Ing. Daniel Šubrt, AES

09:30 – 10:30

SEI – správní řízení

Ing. Marcela Juračková, SEI

10:30 – 11:30

SEI – Nejčastější chyby v PENB – zkušenosti z kontrol

Ing. Kateřina Šálová, SEI

11:30 – 12:00

Legislativní rámec PENBů

Ing. Jiří Cihlář, CEVRE

12:00 – 12:30

přestávka na občerstvení

 

12:30 – 13:00

Optimalizace novostavby z hlediska zdrojů energií a zatřídění dle energetického typu budovy

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

13:00 – 15:00

Obvyklé dotazy zpracovatelů PENBů a jejich řešení

Ing. Tomáš Kupsa, DEKsoft

 

 

Z důvodu zajišťování veškeré režie kolem seminářů s týdenním předstihem si vás dovolujeme upozornit na následující systém STORNO POPLATKŮ

  • odhlášení 7 dní před konáním akce - storno poplatek 0%
  • odhlášení 3 dny před konáním akce - storno poplatek 50%
  • odhlášení méně než 3 dny před konáním akce - storno poplatek 100%

Děkujeme za pochopení.

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů