Informace k OPPIK Prioritní osa 3. 10.04.2017 11:31

Seminář je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o dotace z 3. prioritní osy OPPIK. Na semináři bude několik zástupců zástupců MPO a krátce představí 6 dotačních programů OPPPIK spadajících do 3. prioritní osy:

 

Program Obnovitelné zdroje energie

Program Úspory energie

Program Smart grids I

Program Nízkouhlíkové technologie

Program Úspory energie v SZT

Program Smart grids II

 

Ve svých vystoupeních se budou zejména věnovat častým chybám v žádostech o dotace. Následovat bude krátká diskuze. Pokud budou mít přihlášení konkrétní dotazy je vhodné, aby je poslali dopředu e-mailem, neboť seminář je velmi krátký a na jednotlivé dotazy bude velmi málo prostoru.

 

 



Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů