Seminář AES - OPPIK - úspory energie a další dotační programy z pohledu MPO, kontroly SEI & novela zákona 406/2000 Sb. 17.08.2017 21:28

Seminář bude věnován 2 zásadním oblastem:

  1. Jak jste jistě zaregistrovali, poskytovatel dotací z programu OPPIK – úspory energie zkrátil lhůtu pro přihlášení z 03/2018 na 10/2017. Důvodem bylo, že je málo žádostí. Jak tento program bude pokračovat se zatím pouze spekuluje a proto k tomuto tématu pořádáme seminář. Na něm vystoupí výkonní pracovníci MPO, aby nás v mezích možností informovali, jak budou dotační programy dál pokračovat. Možných scénářů je vícero a tak bychom rádi znali jejich názory.
  2. Kontroly SEI nejen zpracovatelů PENBů, ale i posudků a kontroly povinných osob jsou stále aktuálním tématem, ke kterému vystoupí opět zástupci SEI

 

Vedle těchto 2 zásadních oblastí bude prostor věnován i přípravě novely zákona 406/2000 Sb., který je připraven v parlamentu ke schválení a přípravám novel prováděcích vyhlášek.

 

 

Seminář se koná 19. - 20.9. 2017 v Praze na Václavském náměstí.

 

Tímto se omlouváme kolegům, kteří by preferovali opakování semináře na Moravě.

Program semináře, jeho délka a skladba přednášejících toto neumožňují.

 

Přihlásit se lze zde : http://www.asociacees.cz/prehled-akci 

 

 

PROGRAM AKCE

 

1. DEN 19.9.2017

 

 NÁZEV PŘEDNÁŠKY

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ

8:30 – 9:00

 Prezence účastníků

 

9:00 – 9:20

 Úvodní slovo, aktivity AES roku 2017

 Ing. Petr Kotek, Ph.D., AES

9:20 – 9:30

 Úvodní slovo k dotacím OPPIK

 Ing. Roman Šubrt, AES

9:30 – 10:00

 OPPIK - program ÚE + ÚE v SZT

 Martin Fiala, MPO

10:00 – 10:30

 OPPIK - diskuze k programu

 Martin Fiala, MPO

10:30 – 11:00

 OPPIK - program OZE +ÚE

 Jaroslav Pavlica, MPO

11:00 – 11:30

 OPPIK - Energeticky efektivní budovy

 Jana Bilková, MPO

11:30 – 12:30

 přestávka na občerstvení

 

12:30 – 13:00

 připravované změny zákona 406/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek

 Ing. Hana Schvarczová, MPO

13:00 – 13:30

Novinka: OPPIK - finanční nástroje

 MPO

13:30 – 14:30

 Analýza elektrické energie, rozklíčování 1/4h maxima,

 využitelnost FVE ve vztahu ke spotřebám elektrické energie

 Ing. Richard Poul, EnergySim

14:30 – 15:30

 Diskuze k přednášeným tématům

 

 


2. DEN 20.9.2017

 

  NÁZEV PŘEDNÁŠKY

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ

8:30 – 9:00

 Prezence účastníků

 

9:00 – 9:30

 Klimatologická data

 Ing. Roman Šubrt, AES

9:30 - 11:00

 Informace SEI – správní řízení, kontroly energetických specialistů, kontroly povinných osob

 Ing. Marcela Juračková, SEI

11:00 – 11:30

 Diskuze ke zpracovávání PENBů

 Ing. Petr Kotek, Ph.D., AES

11:30 – 12:30

 přestávka na občerstvení

 

12:30 – 14:00

 Metodický a legislativní rámec PENB

 Ing. Jiří Cihlář, CEVRE

14:00 – 14:30

 Zkušenosti s povinnými úsporami veřejných budov a dotacemi OPŽP

 Ing. Petr Kotek, Ph.D., AES

14:30 – 15:30

 Diskuze k přednášeným tématům

 

 

 

Z důvodu zajišťování veškeré režie kolem seminářů s týdenním předstihem si vás dovolujeme upozornit na následující systém STORNO POPLATKŮ

  • odhlášení 7 dní před konáním akce - storno poplatek 0%
  • odhlášení 3 dny před konáním akce - storno poplatek 50%
  • odhlášení méně než 3 dny před konáním akce - storno poplatek 100%

Děkujeme za pochopení.

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů