Seminář AES - Fotovoltaika a úložné systémy 17.11.2017 02:03

Mezi probíranými tématy naleznete např. informace o dotačních titulech OPPIK, legislativní otázky a chystané změny ERU.

Prostor bude věnován i teoretickým výpočtům, svou prezentací přispěje i jeden s exkluzivních partnerů AES s programem dimenzování fotovoltaických výroben.

Na diskuzi je tentokrát věnováno hodně času, kdy předpokládáme i řešení vašich konkrétních projektů či potíží.

 

Do této oblasti budou směřovány další dotace, a tak je vhodné znát jak dotační tituly, tak i možnosti, které nám doba přináší.

 

Seminář se koná 13. - 14.12. 2017 v Praze na Václavském náměstí v prostorách nadace ABF.

 

 

Přihlásit se lze ZDE.

 

 

PROGRAM AKCE

 

 

1. DEN 13.12.2017

 

 NÁZEV PŘEDNÁŠKY

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 8:30 – 9:00

 Prezence účastníků  

 9:00 – 9:10

 Úvodní slovo, aktivity AES roku 2017  Ing. Roman Šubrt, AES

 9:10 – 9:20

 Změřené hodnoty slunečního záření, údaje dle norem, korelace kolísání záření a výroby elektřiny  Ing. Roman Šubrt, AES

 9:20 – 10:20

 OPPIK - informace o dotacích na fotovoltaické elektrárny a úložiště energie  Ing. Ondřej Tomšej, MPO

 10:20 – 10:45

 přestávka na občerstvení  

 10:45 – 11:30

 Zpracování žádosti o podporu z OPPIK

 Marek Maixner,

 Agentura RAMS Assests

 11:30 – 12:00

 Zpracování technické části žádosti o podporu z OPPIK na FVE a úložiště  Juraj Donoval, konzultant

 12:00 – 12:30

 Úložné systémy elektřiny s vanad-redoxovou průtočnou baterií  Ing. Babka, B4 s.r.o.

 12:30 – 13:00

 přestávka na občerstvení  

13:00 – 13:30

 Vytápěcí systémy „ENERGY-COM“ Bc. Pavel Čulík, B64 s.r.o.

 13:30 – 14:00

 Projekt elektromobilita: ELECTRIFIC

 Ing. Jaroslav Červinka,

 e - Šumava.cz s.r.o.

 14:00 – 14:30

 Diskuze  

 


2. DEN 14.12.2017

 

  NÁZEV PŘEDNÁŠKY

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 8:30 – 9:00

 Prezence nových účastníků

 

 9:00 – 9:30

 Zpracování žádosti z OPPIK

 RNDr. Radek Hořenovský,

 Agentura EUROFORUM GROUP

 

 9:30 - 10:00

 Současná legislativa v oblasti výroben z obnovitelných zdrojů a připravované změny předpisů Energetického   regulačního úřadu 

 Viktor Korbel,

 První česká hydroenergetická

 10:00 – 10:30

 Program pro dimenzování fotovoltaických výroben od společnosti DEKSoft

 Tomáš Kupsa, DEKSoft

 10:30 – 11:00

 Úložné systémy elektřiny s baterií redT

 Bengt Stahlschmidt

 redT energy storage

 11:00 – 11:30

 Teoretické výpočty výkonu FVE

 Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.

 ČVUT, UCEEP 

 11:30 – 12:30

 přestávka na občerstvení

 
 12:30 – 15:00

 Diskuze, řešení konkrétních úloh

 

 

 

Z důvodu zajišťování veškeré režie kolem seminářů s týdenním předstihem si vás dovolujeme upozornit na následující systém STORNO POPLATKŮ

  • odhlášení 7 dní před konáním akce - storno poplatek 0%
  • odhlášení 3 dny před konáním akce - storno poplatek 50%
  • odhlášení méně než 3 dny před konáním akce - storno poplatek 100%

Děkujeme za pochopení.

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů