4. EA a EP s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky, upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech - Olomouc 29.10.2019 02:48

4. ze seminářů chystaného průběžného vzdělávání energetických specialistů v roce 2020 - OLOMOUC

 

Vzhledem k tomu, že se připravuje se významná novela zákona 406/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, kde velmi důležitou změnou bude jiný způsob absolvování průběžného vzdělávání, rozhodli jsme se již nyní, v předstihu, nabídnout vám cyklus 4 seminářů (na které se přihlašuje samostatně), konané vždy v Praze a Olomouci. Termín a čas bude upřesněn.

 

Dle nového způsobu vzdělávání bude každý energetický specialista povinen „nasbírat“ 18 kreditů za absolvované semináře za 3 roky. (Předpokládá se absolvování šesti a více seminářů za toto období, neboť semináře budou ohodnoceny 1 až 5 kredity v závislosti na kvalitě semináře, přednášejících, jeho délce, ceně….)

 

Domníváme se, že právě novela zákona a prováděcích vyhlášek je jedním z důležitých témat průběžného vzdělávání, zároveň však je potřeba mít tyto znalosti, pokud možno co nejdříve po nabytí účinnosti těchto předpisů. Protože kurzy průběžného vzdělávání mohou být vypsány až po nabytí účinnosti novely zákona a příslušné vyhlášky a zároveň je potřeba jejich konání co nejdříve po vyhlášení (toto klade velké nároky na organizátora, neboť musí zajistit sál pro neznámý počet posluchačů či zajistit opakování semináře na stejné téma dle počtu přihlášených a další), zvolili jsme netradiční řešení, které spočívá v tom, že vám nabízíme možnost přihlásit se na kurzy již nyní, bez přesného určení místa, času a dalších obvyklých informací.

 

Zároveň vám nabízíme možnou slevu za předčasné přihlášení. Přihlášením na tyto semináře budete mít jistotu, že pro vás zorganizujeme seminář v co nejbližším možném termínu na dané téma, avšak tak, abyste za něj již dostali příslušné kredity. Zároveň se zavazujeme, že pokud z nějaké objektivní příčiny (např. nebude schválena novela zákona) nezorganizujeme daný seminář, vrátíme všem přihlášeným vložné.

 

Přihlašovat se samozřejmě bude možné jako vždy až do konání semináře, avšak zde již nejsme schopni garantovat dostatečnou kapacitu semináře. Přihlášení také již bude za plné vložné.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce odborné semináře, předpokládáme ohodnocení větším počtem kreditů s ohledem na to, že půjde o jednodenní semináře.

 

MÍSTA konání seminářů: Praha, Olomouc

 

TÉMATA seminářů:

  1. PENB I. s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novela vyhl. o energetických specialistech 
  2. PENB II. s obsahem: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů
  3. PENB III. s obsahem: Případové studie jednotlivých typů domů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost (pokračování předchozího), stavební termodiagnostika
  4. EA a EP s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky, upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE >>  Možnost volby jednotlivých seminářů i města konání 

 

VLOŽNÉ

Za včasné přihlášení a zaplacení vložného do 31.12. 2019 sleva 500 Kč/osobu a seminář.

 

Základní cena:         2100 Kč/os. // po slevě 1600 Kč/os.

Člen:                      1600 Kč/os. // po slevě 1100 Kč/os.

Partner:                 1400 Kč/os. // po slevě 900 Kč/os., možnost přihlásit až 5 účastníků semináře

Exkluzivní partner: 1200 Kč/os. // po slevě 700 Kč/os., možnost přihlásit až 5 účastníků semináře

 

STORNO PODMÍNKY

 

Z důvodu zajišťování veškeré režie kolem seminářů s týdenním předstihem si vás dovolujeme upozornit na následující systém STORNO PODMÍNEK

  • odhlášení 7 dní před konáním akce - storno poplatek 0%
  • odhlášení 4 dny před konáním akce - storno poplatek 50%
  • odhlášení 2 a méně den před konáním akce - storno poplatek 100%

Děkujeme za pochopení.Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů