4. Webinář - EA a EP - č.akce 40, 3 kredity. Obsah: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky, upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech - 27.5.2020 04.11.2019 00:28

 

Dle nového způsobu vzdělávání bude každý energetický specialista povinen „nasbírat“ 18 kreditů za absolvované semináře za 3 roky. (Předpokládá se absolvování šesti a více seminářů za toto období, neboť semináře budou ohodnoceny 1 až 5 kredity v závislosti na kvalitě semináře, přednášejících, jeho délce, ceně….)

Přinášíme vám cyklus 4 webinářů, na kterých se budeme věnovat právě novele zákona 406/2000 Sb. a změnám z ní vyplývající. Zároveň s nabytím nových potřebných informací získáte příslušný počet kreditů (za každý seminář, resp. webinář 3 kredity).

  

 

TÉMATA webinářů (za každý webinář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání) :

  1. PENB I. s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novela vyhl. o energetických specialistech
  2. PENB II. s obsahem: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů
  3. PENB III. s obsahem: Případové studie jednotlivých typů domů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost (pokračování předchozího), stavební termodiagnostika 
  4. EA a EP s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky, upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech

  

Na tyto webináře navazují semináře (za každý seminář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání)

  1. EA a EP, část 1 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 8.9. 2020 (č.akce 32), Olomouc 9.9. 2020 (č.akce 33)
  2. EA a EP, část 2 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 15.9. 2020 (č.akce 31), Olomouc 16.9. 2020 (č.akce 30)

 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE >>  Možnost volby jednotlivých webinářů, event. seminářů (rozlišení i podle místa konání)

 

 

DŮLEŽITÉ INFO - PŘIHLÁŠENÍ DO WEBINÁŘOVÉHO PROSTŘEDÍ, TECHNICKÉ POŽADAVKY

Ke stažení zde: Webinář – informace

 

 

PROGRAM

 

9:00 přihlašování k webináři  
9:00 – 9:30 Úvodní slovo moderátora webináře Ing. Petr Kotek, Ph.D.
9:30 – 11:30

ČÁST 1 - SOUVISLOSTI A DŮVODY PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNY

ČÁST 2 - AUDITOVANÉ ORGANIZACE – PRINCIPY

Ing. Jiří Cihlář
11:30 – 12:00

Minerální izolanty pro technologické aplikace

Štěpán Lášek
12:00 – 13:30 Přestávka na občerstvení  
13:30 – 14:00 Tepelná čerpadla - COP a SCOP – vliv okrajových podmínek na energetickou účinnost Richar Breber
14:00 - 15:30

ČÁST 3 - PŘÍKLADY APLIKACE ZÁKONA

ČÁST 4 – ISO 50002 x NOVELA VYHLÁŠKY

Ing. Jiří Cihlář
15:30 – 16:00 Energie v dopravě - úvodní představení nástroje PHMtool Ing. Petr Kotek, Ph.D.Ing. David Staněk
16:00 – 16:30 Diskuze, zakončení Všichni přednášející, moderuje PK

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů