3. Webinář - PENB III - č.akce 47, 3 kredity. Obsah: Případové studie jednotlivých typů domů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost aj. diskuze se SEI nad dotazy z předchozích webinářů - 20.5.2020 04.11.2019 00:32

Dle nového způsobu vzdělávání bude každý energetický specialista povinen „nasbírat“ 18 kreditů za absolvované semináře za 3 roky. (Předpokládá se absolvování šesti a více seminářů za toto období, neboť semináře budou ohodnoceny 1 až 5 kredity v závislosti na kvalitě semináře, přednášejících, jeho délce, ceně….)

Přinášíme vám cyklus 4 webinářů, na kterých se budeme věnovat právě novele zákona 406/2000 Sb. a změnám z ní vyplývající. Zároveň s nabytím nových potřebných informací získáte příslušný počet kreditů (za každý seminář, resp. webinář 3 kredity).

  

 

TÉMATA webinářů (za každý webinář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání) :

  1. PENB I. s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novela vyhl. o energetických specialistech
  2. PENB II. s obsahem: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů
  3. PENB III. s obsahem: Případové studie jednotlivých typů domů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost aj. Diskuze se zástupci SEI nad dotazy z předchozích webinářů 
  4. EA a EP s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky, upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech

 

Na tyto webináře navazují semináře (za každý seminář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání)

  1. EA a EP, část 1 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 8.9. 2020 (č.akce 32), Olomouc 9.9. 2020 (č.akce 33)
  2. EA a EP, část 2 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 15.9. 2020 (č.akce 31), Olomouc 16.9. 2020 (č.akce 30)

 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE >>  Možnost volby jednotlivých webinářů, event. seminářů (rozlišení i podle místa konání)

 

 

DŮLEŽITÉ INFO - PŘIHLÁŠENÍ DO WEBINÁŘOVÉHO PROSTŘEDÍ, TECHNICKÉ POŽADAVKY

Ke stažení zde: Webinář – informace

 

 

PROGRAM

 

8:30 – 9:00

 

přihlašování k webináři

 

 

9:00 – 9:05

 

Úvodní slovo moderátora webináře

 

Ing. Petr Kotek, Ph.D.

 

9:05 – 9:30

 

Aktuální problematika PENB pohledu Státní energetické inspekce – případné reakce na dotazy z předchozí akce

 

Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.

 

9:30 – 9:45

 

Diskuze se SEI, odpovědi na nejčastější online dotazy

 

Moderuje PK

 

9:45 – 11:30

 

Případové studie PENB různých typů budov dle nové vyhlášky 78 po 1.9.2020

 

Ing. Michal Čejka

 

11:30 – 12:00

 

Heraklith jako neobvyklé řešení pro obklady stavebních konstrukcí – protipožár, akustika atd

 

Ing. Jan Juhás

 

12:00 – 13:30

 

Přestávka na občerstvení

 

 

13:30 – 14:00

 

Zásadní chyby v návrhu a realizaci rekuperace, SFP ventilátorů, ekonomika provozu

 

Jiří Slezák

 

14:00 – 16:00

 

Diskuze nad dotazy z předchozích webinářů 

 

SEI, AES, ŠPB

 

 

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů