2. Webinář - PENB II - č.akce 44, 3 kredity. Obsah: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů - 12.5.2020 04.11.2019 00:57

Dle nového způsobu vzdělávání bude každý energetický specialista povinen „nasbírat“ 18 kreditů za absolvované semináře za 3 roky. (Předpokládá se absolvování šesti a více seminářů za toto období, neboť semináře budou ohodnoceny 1 až 5 kredity v závislosti na kvalitě semináře, přednášejících, jeho délce, ceně….)

 

Přinášíme vám cyklus 4 webinářů, na kterých se budeme věnovat právě novele zákona 406/2000 Sb. a změnám z ní vyplývající. Zároveň s nabytím nových potřebných informací získáte příslušný počet kreditů (za každý seminář, resp. webinář 3 kredity).

  

 

TÉMATA webinářů (za každý webinář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání) :

  1. PENB I. s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. z pohledu PENBů, základy změny vyhl. 78/2013, novela vyhl. o energetických specialistech
  2. PENB II. s obsahem: Důkladné rozebrání změny vyhl. 78 (pokračování předchozího), tepelné mosty a tepelné vazby, problematika tepelné vodivosti stavebních materiálů
  3. PENB III. s obsahem: Případové studie jednotlivých typů domů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost (pokračování předchozího), stavební termodiagnostika 
  4. EA a EP s obsahem: Novela zákona 406/2000 Sb. a novela vyhlášky, upozornění na důležité změny, novela vyhl. o energetických specialistech

 

Na tyto webináře navazují semináře (za každý seminář získá účastník 3 kredity do průběžného vzdělávání)

  1. EA a EP, část 1 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 8.9. 2020 (č.akce 32), Olomouc 9.9. 2020 (č.akce 33)
  2. EA a EP, část 2 s obsahem: Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích - Praha 15.9. 2020 (č.akce 31), Olomouc 16.9. 2020 (č.akce 30)

 

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE >>  Možnost volby jednotlivých webinářů, event. seminářů (rozlišení i podle místa konání)

 

 

DŮLEŽITÉ INFO - PŘIHLÁŠENÍ DO WEBINÁŘOVÉHO PROSTŘEDÍ, TECHNICKÉ POŽADAVKY

Ke stažení zde: Webinář – informace

 

PROGRAM  

2. WEBINÁŘ - PENB II - č.akce 44, 3 kredity. - 12.5.2020 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

8:30 – 9:00

přihlašování k webináři

 

9:00 – 9:05

Úvodní slovo moderátora webináře, reakce na dotazy z předchozího webináře

Ing. Petr Kotek, Ph.D. (PK) 

9:05 – 9:30

SEI - Aktuální problematika PENB – případné reakce na dotazy z předchozí akce

Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. 

9:30 – 10:00

Diskuze se SEI, odpovědi na nejčastější online dotazy

Moderuje PK 

10:05 - 11:30

 Základní přehled změn novely vyhlášky č.78/2013, opakování webonáře I,

Změna protokolu a grafické části PENB,

Hodnocení alternativních systémů dodávky energie a návrh doporučených opatření,

Změna nastavení klasifikačních tříd PENB,

Ing. Michal Čejka

moderuje Petr KoteK 

11:30 –12:00

 

Kamenná a skelná vata – která se hodí k čemu a jak je používat

Ing. Jakub Černohorský

 

12:00 – 13:30

 

Přestávka na občerstvení

 

13:30 – 14:00

 

Případové studie na konkrétní realizaci instalace TČ jako náhrada za SZTE – ekonomický, technický a administrativní pohled na záměnu zdroje vytápění u BD

Martin Neprašek

Jiří Polívka 

14:00 – 15:30

 

 Jednotná metodika hodnocení energetické náročnosti budov,

Nastavení typického profilu užívání a využití ČSN 730331-1 (změna 1)

Ing. Michal Čejka 

15:30 – 16:30

 

Diskuze, zakončení

Všichni přednášející, moderuje PK 


  

 

 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů