Seminář Asociace energetických specialistů - Praha 07.09.2016 01:31

 

PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 

Čas 

Název přednášky 

Lektor

Společnost

8:00 – 8:30

Prezence

 

 

8:30 – 8:40

 

Zahájení, úvodní slovo

 

Roman Šubrt

 

8:40 – 9:00

Nabídka členům – D.A.S. právní ochrana

AES nabízí členům zvýhodněné podmínky právní ochrany při provozu vozidel a při podnikatelské činnosti.

 

 

 

9:00 – 10:00

Kontroly zákona hospodaření s energií

Aktuální stav kontrol plnění požadavků zákona – PENB, energetické audity, kontroly kotlů a klimatizací. Průběh kontroly, požadavky na podklady, sankce, příklady nalezených nesouladů, kvalifikace a pravomoci inspektorů.

Evidence činností – ENEX – účel, principy, využití při kontrolách. 

Marcela Juračková

 

SEI

10:00 – 10:15

 

Přestávka – cofeebreak

 

 

 

10:15 – 10:45

Návrhy změn ve vyhlášce o energetických specialistech, odborné zkoušky

Vybrané body z připravované novely vyhl. č. 118/2013 b. Informace z průběhu a kvality odborných zkoušek z pohledu zkoušejícího.

 

Roman Šubrt

 

AES

10:45 – 12:00

Energetické audity – připravované změny

Výstupy z pracovní skupiny MPO a koncepce zásadních úprav v realizaci energetických auditů. Nový úhel pohledu v souladu s evropskou směrnicí a normami ČSN EN 16247. Příklady přístupu k auditům v jiných členských státech EU.

 

Novela vyhlášky o energetickém auditu a posudku

Hlavní body novely a konkrétní dopady do praxe energetického specialisty. 

Jiří Cihlář

Alt. v panelu:

Marcela Juračková

Roman Šubrt

 

SEI, AES

12:00 – 12:30

 

Přestávka, občerstvení – oběd

 

 

 

12:30 – 13:30

Role energetického auditora v ISO 50001

Proces implementace a certifikace společnosti na systém řízení hospodaření s energií. Příklady práce a přidaná hodnota energetického auditora. Příklady a typy neshod, možnosti řešení a s tím spojené náklady pro podnikatele. Náklady a procesy spojené s udržováním validní certifikace.

 

Ondřej Pecina

 

Energetický specialista

člen AES

13:30 – 14:30

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Již od 1. ledna 2016 musí některé nové budovy plnit požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, který postupně čeká všechny budovy. Přednáška představí principy a cesty, jak tohoto standardu dosáhnout.

 

Jan Antonín

 

AES

14:30 – 15:00

FVE komplexní řešení

Fotovoltaické instalace s akumulací energie pro rodinné domy a podniky s možností získání dotace NZÚ a OPPIK. 

 

Ing. Pavel Macháček

ČEZ solární s.r.o.

15:00 – 15:30

On-line energetický management

Možnosti využití nástroje pro správu a optimalizaci odběrných míst.

 

Vladimír Svozil

ENECTIVA

15:30 – 16:15

Nové větrací jednotky do škol

Představení nových kompaktních jednotek pro větrání jednotlivých třid ve školských zařízení

Ing. Zdeněk Zikán

ATREA s.r.o.

 

 


 Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů